1973 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimi- ni Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde yaptı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1999 yılına kadar Ye- ditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki raportör hukukçu görevi sebebiyle Fransa’nın Strazburg kentine taşındı. 2009 yılına kadar Avrupa Konseyi’nin çeşitli bölümle- rinde hukukçu olarak görev yaptı. Halen Avrupa Konseyi’nde ve uluslararası projelerde danışman- lık görevini sürdürmektedir. 2012 yılında geçirdiği meme kanseri sırasında şifa bulduğu Eriksonyen Hipnoz uzmanlığını Paris’te kazandı. Sağlık kriz yönetimleri ve telkin konusunda danışman olarak hizmet vermektedir. İstanbul Barosu’na bağlı ola- rak Avukatlık ve Arabuluculuk işlerini de sürdüren Zeynep Pelin Ataman, Strazburg-İstanbul arası me- kik dokuyarak yaşamaktadır. Özgür Derman ile evli olup Tuna’nın manevi annesidir.

Comments are closed.