Burcu Hatiboğlu Eren, 1981’de Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi, bu kitaba konu olan Altındağ te- pesinin eteklerinde yer alan Telsizler Mahallesi’nde okudu. Ankara Üniversitesinde Sosyoloji lisans eği- timini ve Hacettepe Üniversitesinde Sosyal Hizmet yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayana ka- dar aynı mahallede yaşadı. Eğitim yaşamı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, yoksulluk ve kentleşme konularına ilgi duydu. Bu konudaki çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde devam ediyor.

Comments are closed.