semsa_ozarBoğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, gelişme ekonomisi ile toplumsal cinsiyet ve ekonomi üzerine dersler vermektedir. Kadınlar ve sosyal politika, kadın emeği ve istihdamı, cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, emek piyasaları ve enformal sektör, küçük işletmeler ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır. KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu), DİSA (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü), Kalkınma Merkezi Derneği, EGGE (Avrupa İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanlar Ağı) ve IAFFE (Uluslar Arası Feminist İktisat Derneği) üyesidir.

Comments are closed.