Nüfus cüzdanında Meriç yazsa da Ankara’da doğdu. İki yaşına az kala annesinin kucağında atkestanesi ağacına tırmanarak semti yıkan büyük sel baskınından sağ kurtuldu. O nedenle atkestanesi kutsalıdır. Tüm öğrenim aşamalarını Ankara’da tamamladı. Denizli ve Antalya Ticaret Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak çalışıp her iki şehrin mali müşavir popülasyonuna büyük katkı sağladı. Bir süredir en Daha Fazlası

Categories: Yazar Hakkında, Yazarlar

1982’de İstanbul’da doğdu. İktisat okudu, İletişim Bilimleri’nde yüksek lisans yaptı. Bir süre fotoğrafçılık ile hayatını idame ettirdi. Ardından Taraf gazetesinde dış haberler bölümünde çalışmaya başladı. Aynı dönemde düzenli olarak gazetenin kül- tür-sanat ekinde ve arada kültür sanat sayfası için yazılar yazdı, röportajlar yaptı. Daha sonra ntvmsnbc’de yaşam sayfasının editörlüğünü üstlendi. Hemen ardından NTV Yayınları’nda kitap Daha Fazlası

Categories: Yazar Hakkında, Yazarlar

İzmir’de doğdu. İlk defa 1948’de, Avni Dilligil’in kurmuş oldu- ğu İzmir Şehir Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. 1950’de İstanbul Şe- hir Tiyatroları’na katıldı ve tam kırk yedi sezon, ara vermeden mesleğini sürdürdü. 1959-60 yıllarında Devlet Tiyatroları’nda konuk oyuncu olarak roller aldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra, pek çok film, radyo tiyatrosu, dublaj ve televizyon çalış- ması yaptı. 1995’te Daha Fazlası

Categories: Yazar Hakkında, Yazarlar

1973 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimi- ni Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde yaptı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1999 yılına kadar Ye- ditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki raportör hukukçu görevi sebebiyle Fransa’nın Strazburg kentine taşındı. 2009 yılına kadar Avrupa Konseyi’nin çeşitli bölümle- Daha Fazlası

Categories: Yazar Hakkında

Burcu Hatiboğlu Eren, 1981’de Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi, bu kitaba konu olan Altındağ te- pesinin eteklerinde yer alan Telsizler Mahallesi’nde okudu. Ankara Üniversitesinde Sosyoloji lisans eği- timini ve Hacettepe Üniversitesinde Sosyal Hizmet yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayana ka- dar aynı mahallede yaşadı. Eğitim yaşamı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, yoksulluk ve kentleşme Daha Fazlası

Categories: Yazar Hakkında

1970’te, Ankara’da doğdu. Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde okurken yazmaya başladı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünü bitirdi. Bugün iletişim alanında çalışır- ken yazılarını (www.kelimeleretrafta.wordpress.com) isimli bloğunda paylaşıyor.

Categories: Yazar Hakkında